Xuất bản thông tin

Hội nghị: Tuyên truyền Công tác học nghề, xuất khẩu lao động, chính sách BHXH tự nguyện Xã Hưng Đạo

Hội nghị: Tuyên truyền Công tác học nghề, xuất khẩu lao động, chính sách BHXH tự nguyện Xã Hưng Đạo

Nhân dân trong địa phương chú ý quan tâm tới việc dạy nghề cho nông dân nông thôn, chính sách BHXH tự nguyện và chính sách xuất khẩu lao động.

 

         Chiều ngày 11 tháng 9 năm 2013, UBND xã Hưng Đạo, TT HTCĐ, Phòng LĐTBXH huyện Đông Triều đã phối kết hợp với sở LĐTBXH Tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác học nghề, xuất khẩu lao động, Chính sách BHXH tới nhân dân trong địa phương(70 người). Đ/c: Vũ Văn Yên – Phòng dạy nghề, đ/c: Nguyễn Tuyết Nhung – Sở LĐTL-BHXH, đ/c: Nguyễn Duy Tùng – Chuyên viên sở LĐTL-BHXH  đã tới tham dự và truyền đạt cụ thể từng phần nội dung của hội nghị.

Đ/c: Vũ Văn Yên - Sở LĐTL-BHXH: Tuyên truyền Công tác  học nghề, xuất khẩu lao động, chính sách BHXH tự nguyện Xã Hưng Đạo.

        Qua buổi tập huấn, nhân dân đã hiểu được những đối tượng thuộc diện được học nghề theo Quyết điịnh 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số chính sách hỗ trợ người học nghề. Khi được học nghề thì người lao động cần làm gì để phát huy hiệu quả của việc học nghề

Nhân dân trong địa phương chú ý quan tâm tới việc dạy nghề cho nông dân nông thôn, chính sách BHXH tự nguyện và chính sách xuất khẩu lao động.

          Để nâng cao đời sống xã hội cho nông dân nông thôn, thì việc dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/TTg của Chính phủ là công việc làm ý nghĩa. Học nghề là quyền lợi và nghĩa vụ của lao động nông thôn nhằm tạo việc làm ổn định, chuyển nghề sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, hoặc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nhằm tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội của từng vùng, từng địa  phương. Bên cạnh  việc phát triển kinh tế trong nước, nhân dân còn nắm được Chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng theo Quyết định số 428/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Để nâng cao và ổn định đời sống cho nhân dân, chính sách BHXH tự nguyện đã được truyền đạt tới mọi người dân theo các văn bản pháp luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Nghị định 190/2007/NĐ/CP ngày 28/12/2007; Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 và Chương IV Bộ luật Bảo hiểm xã hội. Đây là sự quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương nhằm đổi mới diện mạo nông thôn, ý Đảng hợp với lòng dân. Kết thúc Hội nghị mọi người ai ai cũng vui vẻ, phấn khởi hưởng ứng chính sách của Đảng và Nhà Nước ta.

                                             TT HTCĐ xã Hưng Đạo

                                           CTV: Nguyễn Thị Nhung