Xuất bản thông tin

Đại hội Đại biểu MTTQ xã Hưng Đạo lần thứ XXII(nhiệm kỳ 2013 – 2018) thành công tốt đẹp.

Đại hội Đại biểu MTTQ xã Hưng Đạo lần thứ XXII(nhiệm kỳ 2013 – 2018) thành công tốt đẹp.

Đại hội Đại biểu MTTQ xã Hưng Đạo lần thứ XXII(nhiệm kỳ 2013 - 2018) thành công tốt đẹp, sẽ sớm đưa xã Hưng Đạo trở thành địa phương vững mạnh về mọi mặt.

 

         Thực hiện kế hoạch số 12/KH-MTTQ ngày 28/7/2013 của UB MTTQ huyện Đông Triều V/v tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam xã, thị trấn hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII(nhiệm kỳ 2014 – 2019). Được sự nhất trí của Đảng ủy, sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của UBND xã và các tổ chức thành viên. Ngày 23 tháng 10 năm 2013, MTTQ Việt Nam xã Hưng Đạo đã tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ xã lần thứ XXII(nhiệm kỳ 2013 - 2018). Đại hội được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bà: Trần Thị Thu Hoài – Phó chủ tịch UB MTTQ Tỉnh Quảng Ninh cùng các ông bà chuyên viên MTTQ Tỉnh. Ông: Trần Xuân Đức – Ủy viên Ban TV Huyện ủy – Ủy viên UB MTTQ tỉnh Quảng Ninh - Chủ tịch UB MTTQ huyện Đông Triều, ông: Bùi Minh Tiến – UV BTV TB Dân vận Huyện ủy, ông: Trịnh Văn Thiện, ông: Phạm Văn Thắng – Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện Đông Triều, bà: Ngô Thị Nhắn – UV Ban thường trực UB MTTQ huyện Đông Triều. Về dự Đại hội có đông đủ các ông bà là Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện, các ban ngành của địa phương, chủ tịch và phó chủ tịch UB MTTQ các khóa đã nghỉ công tác, bí thư, trưởng  thôn, trưởng ban UB MTTQ, hội viên các thôn(tổng số:180 người).

Đoàn chủ tịch Đại hội Đại biểu lần thứ XXII(nhiệm kỳ 2013 - 2014)

 

Đại biểu Đại hội MTTQ xã Hưng Đạo lần thứ XXII(nhiệm kỳ 2013 - 2018)

 

Quang cảnh Đại hội Đại biểu MTTQ xã Hưng Đạo lần thứ XXII(nhiệm kỳ 2013 - 2014).

         Đại hội Đại biểu MTTQ xã Hưng Đạo lần thứ XXII(nhiệm kỳ 2013 - 2018) thành công tốt đẹp, sẽ đáp ứng yêu cầu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính  hóa, phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết nhân dân xây dựng cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại nhân dân sớm đưa xã Hưng Đạo trở thành địa phương vững mạnh về mọi mặt.

 

                                                TTHTCĐ xã Hưng Đạo

                                                CTV: Nguyễn Thị Nhung