Xuất bản thông tin

Công tác Dân số - KHHGĐ phường Hưng Đạo giai đoạn 2011 – 2015

Công tác Dân số - KHHGĐ phường Hưng Đạo giai đoạn 2011 – 2015

Phường Hưng Đạo cần tập trung duy trì giảm mức sinh hợp lý, đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, phấn đấu đạt tỷ suất sinh ở mức 1% giữ vững giai đoạn 2016 – 2020


Thực hiện công văn số 66/TTDS ngày 10/06/2015 của Trung tâm Dân số  - KHHGĐ thị xã Đông Triều "V/v hướng dẫn tổ chức tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2011 – 2015. Ngày 09 tháng 07 năm 2015, BCĐ công tác Dân số - KHHGĐ phường Hưng Đạo đã tiến hành tổ chức tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2011 – 2015. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo địa phương, các ban ngành, đoàn thể, thành viên BCĐ công tác Dân số - KHHGĐ, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, cộng tác viên Dân số, cộng tác viên y tế, đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Hưng Đạo có dân số tính đến tháng 6 năm 2015 là 8.132 người, dân số sống không tập trung, trình độ dân trí không đồng đều giữa các khu vực, đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên, tuy nhiên vẫn còn một số người còn mong muốn sinh con trai để nói dõi tông đường, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang có chiều hướng gia tăng(năm 2014 là 121,8 trẻ em nam / 100 trẻ em nữ). Chính vì vậy công tác Dân số trong giai đoạn 2016 – 2020 của phường Hưng Đạo cần tập trung duy trì giảm mức sinh hợp lý, đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, phấn đấu đạt tỷ suất sinh ở mức 1% giữ vững giai đoạn 2016 – 2020. Duy trì, phát huy các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ giảm tỷ số giới tính khi sinh. Tập trung triển khai các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc toàn diện sức khỏe sinh sản, chăm sóc người cao tuổi. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh, khai thác, sử dụng dữ liệu điện tử về Dân số - KHHGĐ vào công tác kế hoạch hóa, quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ nhằm hoàn thành tốt mục tiêu Quốc gia về Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2016 – 2020 của phường Hưng Đạo.

 

CTV: Nguyễn Thị Nhung