Xuất bản thông tin

Cán bộ đảng viên xã Hưng Đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cán bộ đảng viên xã Hưng Đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Mỗi cán bộ đảng viên xã Hưng Đạo càng phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của bản thân trong mọi lĩnh vực công tác, luôn học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm, là tấm gương sáng, đi đầu trong mọi hoạt động chính trị, kinh tể, văn hóa xã hội… của xã Hưng Đạo.

         Thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy Đông Triều và Ban chấp hành Đảng ủy xã Hưng Đạo về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 03 của BCT – BCHTW Đảng khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày 21 tháng 03 năm 2014, Đảng bộ xã Hưng Đạo – Huyện Đông Triều đã tổ chức Hội nghị : Học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân tới cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ.

 

Hội nghị“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”xã Hưng Đạo.

Đồng chí: Vương Văn Thuần – Bí thư Đảng ủy xã Hưng Đạo chỉ đạo Hội nghị

 

         Cán bộ đảng viên xã Hưng Đạo tham dự Hội nghị đã hiểu được sâu sắc câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Thực vậy, cái ác, cái xấu là kẻ thù của đạo đức, nhưng nó thường ẩn giấu bên trong con người, thậm chí đội lốt ngay trong cái vỏ đạo đức. Hơn nữa, nó  là “ giặc nội xâm”, là kẻ thù bên trong nên vừa nguy hiểm, vừa khó phát hiện. Phương thuốc đặc  hiệu nhất để phòng và chống kẻ thù vô hình này là phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức. Bởi vậy, mỗi người chúng ta phải tự ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong suốt cuộc đời, coi tu dưỡng đạo đức là một việc làm như rửa mặt hàng ngày”. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nói đi đôi với làm là vô cùng cần thiết đối với mỗi người dân Việt Nam. Cụ thể, đối với mỗi cán bộ đảng viên xã Hưng Đạo càng phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của bản thân trong mọi lĩnh vực công tác, luôn học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm, là tấm gương sáng, đi đầu trong mọi hoạt động chính trị, kinh tể, văn hóa xã hội… của xã Hưng Đạo.

 

TTHTCĐ xã Hưng Đạo

CTV: Nguyễn Thị Nhung