Xuất bản thông tin

Ban giám đốc TTHTCĐ xã Hưng Đạo

Ban giám đốc TTHTCĐ xã Hưng Đạo

BAN GIÁM ĐỐC TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO 

BAN GIÁM ĐỐC TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO

 

1/ Ban giám đốc :

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ VH

Chuyên môn

Đảng viên

Chức danh

Ghi chú

01

Lê Văn Lương

1975

12/12

Đại học

x

Giám đốc

Phó Chủ Tịch UBND

02

Nguyễn Sỹ Bằng

1946

10/10

Đại học

x

P. giám đốc

Giáo viên nghỉ hưu

03

Hoàng Ánh Tuyết

1974

12/12

Đại học

x

P.giám đốc

HT Trường THCS

04

Nguyễn Thị Nhung

1962

10/10

Cao đẳng

x

Uỷ viên

Giáo viên trường THCS

 

 2/ Ban quản lý :

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ VH

Chuyên môn

Đảng viên

Ghi chú

01

Lê Văn Lương

1975

12/12

Đại học

x

Phó CT UBND

02

Nguyễn Sỹ Bằng

1946

10/10

Đại học

x

Giáo viên nghỉ hưu

03

Hoàng Ánh Tuyết

1974

12/12

Đại học

x

HT Trường THCS

04

Nguyễn Thị Nhung

1962

10/10

Cao đẳng

x

Giáo viên Trường THCS

05

Lê Hải Câu

1979

12/12

Đại học

x

Phó bí thư thường trực Đảng uỷ

06

Trần Trọng Lán

1953

12/12

Trung cấp

x

Chủ tịch MTTQ

07

Nguyễn Thị Thắm

1963

10/10

Trung cấp

x

Chủ tịch HLHPN

08

Vũ Bá Tính

1960

12/12

Trung cấp

x

Chủ tịch Hội ND

09

Dương Công Tấn

1954

7/10

Trung cấp

x

Chủ tịch Hội CCB

10

Dương Duy Tùng

1981

12/12

Đại học

x

BT Đoàn TNCS HCM

11

Lê Thanh Kiểm

1954

10/10

Trung cấp

x

Chủ tịch Hội NCT

12

Phạm Hoàng Năng

1978

12/12

Đại học

x

CC Văn phòng - Thống kê

13

Ngô Thị Hưng

1980

12/12

Đại học

x

CC Tài chính - Kế toán

14

Nguyễn Đức Đang

1979

12/12

Đại học

x

Cán bộ tư pháp - Hộ tịch

15

Trịnh Hữu Đạt

1979

12/12

Đại học

x

Cán bộ khuyến nông - khuyến ngư

 

 

TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO