Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tin tức

Trường THCS Hưng Đạo tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2017 – 2018. 

Thực hiện kế hoạch năm học 2017- 2018 của Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều, trường THCS Hưng Đạo đã tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2017 - 2018 theo lịch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều từ ngày 12/12/2017 đến hết ngày 14/12/2017.

Công khai hóa về Trung tâm

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017 

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 11 năm 2017: 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong xã, trong khu xóm; - Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc; - Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương; - Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống. 2.Khó khăn: - Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu học tập của nhân dân ở các khu ; - Còn một số người dân nhận thức về việc học tập chưa cao; -Việc mở lớp học còn nhiều khó khăn vì nhân dân tập trung vào thu hoạch lúa vụ mùa, trồng cây thu đông, chăn nuôi GSGC, nên các lớp tập huấn còn thiếu học viên. I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 11 năm 2017: 1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành trong xã, trong khu xóm; - Ban giám đốc có sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc; - Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương; - Nhân dân mong muốn được học tập về mọi lĩnh vực để thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống. 2.Khó khăn: - Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu học tập của nhân dân ở các khu ; - Còn một số người dân nhận thức về việc học tập chưa cao; -Việc mở lớp học còn nhiều khó khăn vì nhân dân tập trung vào thu hoạch lúa vụ mùa, trồng cây thu đông, chăn nuôi GSGC, nên các lớp tập huấn còn thiếu học viên.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 06 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 06 NĂM 2017 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2017 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2017 

»Xem thêm

Ảnh sự kiện
Video clip
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.