Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tin tức

Thu về, trẩy hội Đền An Sinh 

Trên địa bàn thị xã Đông Triều có 02 lễ hội truyền thống cấp thị xã, đó là Lễ hội truyền thống xuân Ngọa Vân và Lễ hội truyền thống Đền An Sinh. Nếu lễ hội truyền thống xuân Ngọa Vân diễn ra vào mùa xuân thì lễ hội truyền thống đền An Sinh diễn ra vào mùa thu. Đây là một lễ hội mùa thu trên quê gốc nhà Trần mang đầy giá trị nhân văn sâu sắc, với ý nghĩa hướng về cội nguồn, là dịp để mọi người về vùng đất thiêng nơi quê gốc nhà Trần tại Đông Triều tìm hiểu công lao to lớn của các vua Trần trong lịch sử và tham quan những di sản đặc biệt tiêu biểu của Trung tâm Phật giáo nước Đại Việt dưới thời nhà Trần trong Khu di tích quốc gia đặc biệt ở Đông Triều, nơi có thể xem như "cõi Phật trời Nam" hết sức độc đáo ở nước ta.

Công khai hóa về Trung tâm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2018 

- căn cứ kế hoạch 04-KH/HU ngày 04 tháng 01 năm 2011 và chương trình số 07-CTr/HU ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Ban thường vụ Thị ủy "Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020". Trung tâm học tập cộng đồng phường Hưng Đạo xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2018 cụ thể như sau:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 06 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 06 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2018 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 NĂM 2018 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 NĂM 2018 

»Xem thêm

Ảnh sự kiện
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.